Hướng dẫn xác thực tài khoản qua OTP TELEGRAM


Bước 1:

Nhấn vào nút "Xác nhận OTP" ở phần thông tin cá nhân.Bước 2:

Hệ thống sẽ tự động chuyển qua App Telegram trên thiết bị của bạn. Bạn sẽ nhận được cuộc trò chuyện như hình bên dưới


Nhấn vào nút "Start" như hình bên dưới để bắt đầu nhập thông tin.Bước 3:

Bạn sẽ nhập lần lượt các thông tin bao gồm: UserID, số CMND(Chứng Minh Nhân Dân) và SĐT(Số Điện Thoại)


Ở đây, UserID của mình là 121352(Bạn có thể nhìn thấy nó trong phần thông tin cá nhân ở Bước 1)

Tiếp theo, nhập số CMND. Ở đây, CMND của mình là 245244255

Bước xác minh SĐT, bạn cần cung cấp SĐT đăng kí Telegram cho chúng tôi. Bằng cách nhấn vào nút "Xác Minh SĐT" mà hệ thống gửi về cho bạn.

Hệ thống sẽ thông báo xác nhận, nhấn nút "Share" để xác nhận

Bước 4:

Sau khi xác nhận thành công. Hệ thống sẽ gửi thông tin bạn đã nhập để xác nhận. Gõ "/yes" để đồng ý xác nhận thông tin hoặc "/start" để nhập lại thông tin.

Sau khi đã xác nhận thông tin thành công, gõ lệnh "/yes" để tiến hành xác nhận. Nếu xác nhận thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo, kèm thêm sẽ là Phần thưởng xu cho ngư dân xác minh thành công!

Chúc bạn chơi Game vui vẻ!